Dezinfekcija

Dezinfekcija je akt čišćenja koristeći specijalizovane hemijske substance koje uništavaju i sprečavaju razvoj mikroorganizama koje mogu da prouzrokuju infestaciju, kvarenje ili druge neželjene efekte. Dezinfekcija podrazumeva uništavanje svih vrsta mikroorganizama (katerija, virusa, gljivica, itd.) hemijskim putem.

Mi, u Ciklon NS, znamo da nositi se sa problemima biodekontaminacije nije na samom vrhu vašeg spiska prioriteta osim ako niste u visoko regulisanim industrijama ili osim ako ste se našli u hitnoj situaciji. Mada realno dezinfekcija bi trebalo da je na samom vrhu spiska prioriteta jer unakrsna kontaminacija i širenje štetnih zaraza je počela da raste u skoro svakoj industriji.

Ciklon NS Vam nudi potpune, efikasne i ekonomične usluge dezinfekcije. Ne radimo po principu jedna usluga za sve infestacije. Nudimo Vam usluge dezinfekcije određenu po skali u stepenu zaraze koje variraju u snazi i efikasnosti. Sposobni smo da odredimo jedinstvene planove akcije koji stepen tretmana je neophodan za rešavanje problema sa kojim se susretnete.

Vršimo usluge dezinfekcije bazena, bunara, novoigrađene vodovodne mreže, itd. Uzimamao uzorke za hemijsku i mikrobakteriološku analizu.

Naš cilj je da identifikujemo odgovarajući metod za tretman ili kombinaciju metoda koje najbolje odgovaraju Vašim zahtevima i pružaju profesionalnu usulgu na svetskom nivou.

***POSEDUJEMO SVE VAŽEĆE DOZVOLE, SERTIFIKATE IZ OBLASTI DEZINFEKCIJE.***

Procitajte malo opširinije o nekim od češćih organizama koje istrebljujemo…