Repelencija Slepih Miševa

Sprečavanje najezde slepih miševa je istinski veliki izazov. Dok se generalno slepi miševi računaju kao blagotvoreni za prirodu, oni takođe predstavljaju zdravstveni problem za ljude. Slepi miševi su vektor za besnilo, retku ali ozbiljnu bolest koja preko ujeda može da se prenese na ljude. Jos jedan zdravstveni rizik je njihov izmet koji je pogodan za stvaranje gljivica koje mogu da prouzrokuju plućne bolesti kod ljudi. Takodje su nosioci buva, muva, krpelja i grinja koje mogu da ugroze zdravlje nas i naših ljubimaca.

Slepi miševi ne uzorkuju samo zdravstvene probleme ljudima, već mogu da budu problematični i za našu imovinu. Naseljavaju se u potkrovlje i ponekad uspevaju da se uvuku u šupljine zidova, što im omogućava da dalje uđu u naše prostorije ili se zaglave unutar zidova. Stvaraju nam uznemirujuće zvukove i masnoća sa dlake ostavlja za sobom braon i crne fleke.

Dovoljna je samo mala rupa prečnika oko 2cm  i mali slepi miševi će uspeti da se uvuku kroz nju. Slepi miševi naseljavaju naš prostor u potrazi za skrovištem, pogotovo tokom perioda zimskih hladnih meseci. Naseljavaju se u otvorene dimnjake, šupljine u krovovima, krovnoj konstrukciji, pukotinama u fasadama, kutijama od roletni, vratima i prozorima bez adekvatne izolacije.

Predveče izlaze iz svojih prebivališta u potrazi za hranom i potom se vraćaju u svoja skrovišta gde miruju do sledeće večeri. Hrane se insektima i samim tim i naseljavaju se na mestima koja su pogodna za opstanak insekata. Tokom zime miruju neki u manjim, a nekim u većim grupama, što zovemo period hibernacije.

Većina slepih miševa stvara leglo od nekoliko mladunaca u godini. Zavisno od vrste slepih miševa parenje obavljaju u različitim periodima, ali većinski broj mladunaca slepih miševa rodi tokom letnjih meseci. Mali mladunci doje dok nisu spremni da se odvoje i sami pronalaze svoju hranu.

Kao što smo već pomenuli kontrola slepih miševa je dosta komplikovan posao i najbolje je pozvati naš stručni tim da Vam reše problem i da budete bezbedni.

Prvi deo uspešne zaštite od slepih miševa je temeljan uvid i jasna slika situacije. Najbitinije je  ustanoviti i analizirati infestaciju da se uprati njihovo kretanje i da se uoče nedostatci objekta koji su im omogućili da se nasele u prostor. Kad se ustanovi problem i analizira infestirano mesto onda može da se nađe human i adekvatan način da se odradi repelencija slepih miševa.

Vršimo repelenciju slepih miševa Vašeg prostora u skladu sa važećim propisima.

***POSEDUJEMO SVE VAŽEĆE DOZVOLE, SERTIFIKATE ZA OBAVLJANJE ZAŠTITE OD SLEPIH MIŠEVA.***