Dezinsekcija

Dezinsekcija podrazumeva uništavanje, suzbijanje ili smanjenje svih vrsta insektata u borbi za zaštitu stanova, hotela, restorana, bolnica i drugih objekata. Najčešći štetni insekti koji se pojavljuju u Vašim prostorijama su: bubašvabe, mravi, buba rusi, muve, ose, komaraci, krpelji, stenice i mnogobrojni drugi insekti.

Dezinsekciju čine skup mehaničkih, bioloških i hemijskih mera i postupaka koji se preduzimaju u cilju uništavanja, suzbijanja ili smanjenja broja štetnih insekata. Ovo je veoma delikatan posao u Vašim prosorijama i objektima. Preparati koje koristimo su insekticidi i repelenti kontaktnog delovanja bezopasni za ljude i životne namirnice koji imaju najviše ekološke standarde.

U pitanju su preparati mikrokapsularni sa višemesečnim delovanjem, bez mirisa koji ne ostavljaju vidljive tragove na tertiranim površinama. Namenjeni su za javnu upotrebu i odobreni od Ministarstva zdravlja za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu. Dezinsekcija se vrši aplikacijom finim česticama koje ostavljaju mikrofil na tretiranim površinama i nemaju štetno delovanje po okolinu.

Takođe vršimo usluge uništavanja insekata pomoću primene gela, koji u sebi sadrži atraktant i privlači insekte da ga konzumiraju nakon čega uginu.

***POSEDUJEMO SVE VAŽEĆE DOZVOLE, SERTIFIKATE IZ OBLASTI DEZINSEKCIJE.***

Bubarusi…

Srebrne Ribice…

Stenice…

Stršljenovi…

Crvotočina…

Popadači…

Bubašvabe…

Smrdljivi Martini…

Grinje…

Muve…

Žižak…

Uholaži…

Mravi…

Buve…

Ose…

Leptirice…

Komarci…